DevOps ve Sistem YönetimiGüvenlik ve Ethical HackingMobil Uygulama GeliştirmeOyun GeliştirmeTemel ProgramlamaVeritabanları ve SQLWeb GeliştirmeYapay Zeka ve Makine Öğrenimi

SQL temel komutları

SELECT

1. **SELECT: Veri Seçme

`SELECT` komutu, belirli sütunlardan veri çekmek için kullanılır. Örneğin:
“`sql
SELECT column1, column2 FROM table_name;
“`

2. INSERT: Veri Ekleme

`INSERT` komutu, bir tabloya yeni veri eklemek için kullanılır. Örneğin:
“`sql
INSERT INTO table_name (column1, column2) VALUES (value1, value2);
“`

3. UPDATE: Veri Güncelleme

`UPDATE` komutu, mevcut verileri güncellemek için kullanılır. Örneğin:
“`sql
UPDATE table_name SET column1 = value1 WHERE condition;
“`

4. DELETE: Veri Silme

`DELETE` komutu, belirli bir koşulu sağlayan verileri silmek için kullanılır. Örneğin:
“`sql
DELETE FROM table_name WHERE condition;
“`

5. CREATE: Tablo Oluşturma

`CREATE` komutu, yeni bir tablo oluşturmak için kullanılır. Örneğin:
“`sql
CREATE TABLE table_name (
column1 datatype,
column2 datatype,

);
“`

6. **ALTER: Tablo Değiştirme**

`ALTER` komutu, mevcut bir tabloyu değiştirmek için kullanılır. Örneğin:
“`sql
ALTER TABLE table_name ADD column_name datatype;
“`

7. *DROP: Tablo Silme

`DROP` komutu, bir tabloyu tamamen silmek için kullanılır. Örneğin:
“`sql
DROP TABLE table_name;
“`

8. WHERE: Koşullu Sorgular

`WHERE` ifadesi, sorguları belirli bir koşulu sağlayan veri kümesi üzerinde filtrelemek için kullanılır. Örneğin:
“`sql
SELECT * FROM table_name WHERE condition;
“`

9. **ORDER BY: Sıralama

`ORDER BY` ifadesi, sonuçları belirli bir sütuna göre sıralamak için kullanılır. Örneğin:
“`sql
SELECT * FROM table_name ORDER BY column1 ASC;
“`

10. GROUP BY: Gruplama

`GROUP BY` ifadesi, belirli bir sütuna göre verileri gruplamak için kullanılır. Örneğin:
“`sql
SELECT column1, COUNT(*) FROM table_name GROUP BY column1;
“`

 

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu