Temel Programlama

Fonksiyonlama

Fonksiyonlama tanımı ve kullanımı

Fonksiyon Nedir?

Bir fonksiyon, belirli bir görevi yerine getirmek üzere tasarlanmış, adlandırılmış ve bağımsız bir şekilde çalışabilen bir kod bloğudur. Fonksiyonlar, programları modüler hale getirerek, kodun daha okunabilir, sürdürülebilir ve tekrar kullanılabilir olmasını sağlar.

Fonksiyon Tanımı

Bir fonksiyon, genellikle şu öğeleri içerir:

“`python
def fonksiyon_adı(parametre1, parametre2, …):
# Fonksiyonun gövdesi
# …
return sonuç # Opsiyonel olarak bir değer döndürebilir
“`

– `def`: Fonksiyon tanımlandığını belirten bir anahtar kelime.
– `fonksiyon_adı`: Fonksiyonun adı. Bu, fonksiyonu çağırmak için kullanılacak bir isimdir.
– `parametre1, parametre2, …`: Fonksiyona giriş olarak verilen değerleri temsil eden parametreler. Parametreler, fonksiyonun içinde kullanılabilir.
– `return`: Fonksiyonun bir değer döndürmesini sağlayan bir ifade. Fonksiyon, bu ifadeyi kullanarak bir sonuç üretebilir.

Fonksiyon Kullanımı

Fonksiyonlar, genellikle şu adımları içerir:

1. Tanımlama:
“`python
def toplama(a, b):
sonuc = a + b
return sonuc
“`

2. Çağrı:
“`python
x = 5
y = 10
toplam = toplama(x, y)
print(toplam)
“`

Parametre Türleri

Fonksiyonlara parametreler aracılığıyla bilgi geçilebilir. Parametre türleri şunlardır:

– Zorunlu Parametreler:
“`python
def selamla(isim):
print(“Merhaba, ” + isim)
“`

– Varsayılan Değerli Parametreler:
“`python
def selamla(isim, zaman=”Günaydın”):
print(zaman + “, ” + isim)
“`

– Esnek Sayıda Parametreler:
“`python
def toplam(*sayilar):
return sum(sayilar)
“`

Lambda Fonksiyonları

Lambda fonksiyonları, kısa işlevsel fonksiyonları ifade etmek için kullanılır. Örneğin:
“`python
kare_al = lambda x: x ** 2
print(kare_al(5))
“`

Fonksiyonlar, programlamada çok yönlü ve güçlü bir araçtır. İyi tasarlanmış fonksiyonlar, kodunuzun düzenini artırabilir ve kodunuzun daha anlaşılır olmasını sağlayabilir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu